bajki

Essen 24.2.2013 spotkanie aut1

1 jhw czyt

3

Imię i nazwisko: Jolanta Horodecka- Wieczorek

Urodziła się i mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Jest autorką literatury fantastycznej (powieści, opowiadania) oraz ponad 160 bajek i baśni pisanych wierszem i prozą, z czego na rynku krajowym i zagranicznym ukazało się 51 tytułów nakładem ponad 843 tysięcy egzemplarzy. Wszystkie utwory dla dzieci opatrzone są emblematem „Bez przemocy” i posiadają głęboko humanistyczne przesłania wyrażane morałami.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek w dziedzinie literatury dziecięcej.
 • 2006 – medal przyznany przez Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za krzewienie kultury polskiej i promowanie literatury polskiej w kraju i poza granicami..
 • 2007 – nominacja do tytułu ‘Niezwykłej Polki” (Fundacja m. inn. pod patronatem p. Marii Kaczyńskiej oraz czasopisma „Przyjaciółka”).
 • 2010 – pisarka objęła zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego Królowej Apostołów w Mławie i Gdyni
 • 2011 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jw. List gratulacyjny dostępny na stronie autorki www.jhw.com.pl
 • 2012 — medal – odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. List Gratulacyjny Ministra na stronie autorki jw.
 • 2014 — „Wielka Encyklopedia Polonii Świata”, w której autorka znalazła się z racji swej twórczości literackiej i szeroko pojętej działalności polonijnej.
 • 2015—  Dyplom z medalem wręczony pisarce na X Międzynarodowym Kongresie ŚSDK przez Prezesa Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii ks. prof. dr. hab. m. dr h. c. Andrzeja Kryńskiego w uznaniu zasług na rzecz  współpracy z Polonią Świata.
 • 2016 — na Międzynarodowym Kongresie Polonijnym autorka została powołana przez Sekretarza Generalnego Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Zbigniewa S. Piaska na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji ds. Polonijnych Pisarzy i Dziennikarzy na terenie USA i Unii Europejskiej /z wyłączeniem Francji/.
 • 2018 — kolejna Nagroda Specjalna przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek twórczy oraz za promowanie literatury polskiej szeroko poza granicami kraju.

KSIĄŻKI i PUBLIKACJE

 • Nieskończony wywiad – powieść, (MOK Piotrków Trybunalski, 2001)
 • Podróż bez biletu – opowiadanie (miesięcznik Czwarty Wymiar, nr 9/ 2001)
 • Zepsute zabawki – bajka (O-Press, 2003)
 • Krasnal i księżniczki – bajka (O-Press, 2003)
 • Zaczarowany obrazek – bajka (O-Press, 2003)
 • Kapryśna mrówka – bajka (O-Press, 2003)
 • Mądra myszka – bajka (O-Press, 2003)
 • Ptasie kłótnie – bajka (O-Press, 2003)
 • Bałwanki – bajka (O-Press, 2003)
 • Doktor zając – bajka (O-Press, 2003)
 • Laleczki – bajka (O-Press 2003)
 • Podstępny czarodziej – bajka (O-Press, 2004)
 • Von dem Kätzchen Susi und den Bänken die Schuhe trugen (Fischer Verlag 2004)
 • Die Cremeprinzessin (Fischer Verlag 2004)
 • Die Eidechse und der Fuchs (Fischer Verlag 2004)
 • Ronnie, der König (Fischer Verlag 2004)
 • Das Perlen Königtum (Fischer Verlag 2004)
 • Die magische Brille (Fischer Verlag 2004)
 • Ein Bär und ein Wölkchen (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem leichtglaubigen Entlein (Fischer Verlag 2004)
 • Im Hasenland (Fischer Verlag 2004)
 • Von einer findigen Gans
 • Von einem alten Mann und seinen hölzernen Soldaten (Fischer Verlag 2004)
 • Von der armen Malerin (Fischer Verlag 2004)
 • Wie der Winter der Fee die Märchen raubte (Fischer Verlag 2004)
 • Ein unerwarteter Besuch (Fischer Verlag 2004)
 • Wie eine böse Hexe zur guten würde (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem Fischer, dem das Glük winkte und das Schicksal lachte (Fischer Verlag 2004)
 • Księżniczka z kremu – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Królowa mórz – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Łaciata krówka – bajka (O-Press, 2004)
 • Nieśmiała wiewiórka – bajka (O-Press, 2004)
 • Pusta miseczka – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Zaczarowane truskawki – bajka (O-Press, 2004, reedycja pod zmienionym tytułem: Wesołe truskawki, Buchmann, 2010)
 • Polskie bajki dobranocki – zbiór bajek (O-Press, 2005-2008)
 • Dziadek Mróz – bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Biedna malarka – bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Odrobinka – bajka (O-Press, 2005)
 • W śnieżnej krainie – bajka (O-Press, 2005)
 • Porwane kurczątko – bajka (O-Press, 2005)
 • Wiatru tchnienie o Chopinie – poemat (Buchmann, 2010)
 • Bajki z serii „Polskie Bajki Dobranocki” wydawane w pakietach z „Bolkiem i Lolkiem:, Reksiem”,i „Koziołkiem Matołkiem” (O-Press 2004, 2005)
 • Powieść science fiction pt. „W świecie Fosforantów” i dwa opowiadania pt. „Klucz do przeszłości” i „Podróż bez biletu” (2012)
 • Powieść historyczno-fantastyczna science fiction dla młodzieży i dorosłych pt ” „Hymn zawieszony w czasie” – Wydawca „Educator” Akademia Polonijna (2013)
 • W miasteczku krasnali – bajka ekologiczna (WFOŚiGW, Łódź 2015)
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku - bajka seryjna (Reeko 2016)
 • O Myszce, Burku i Kiszonym Ogórku bajka (DK Łódż 2016)
 • Wiatru tchnienie o Chopinie – biografia Chopina dla dzieci wydanie II (APAJTE Editions Paris 2017)
 • Wiatrowe opowieści z Kościuszką w treści  - biografia Kościuszki dla dzieci I wydanie (Biznes Partner Polska 2017)
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku - bajka seryjna II wydanie (Reeko 2017)
 • Dyptyk „Sercem pisane” – zbiór poezji autorów z różnych stron świata (2015) Wyd. Fundacja Jana Pawła II w Rzymie
 • Wiatrowe opowieści z Kościuszką w treści (2017) Biznes Partner Polska
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku (2017) cz. I wyd. II Stowarzyszenie GPP Ekologia Warszawa
 • Wiatru tchnienie o Chopinie wydanie II (2017) Wydawca: Asocjacja Pisarzy, Artystów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie ( APAJTE) z siedzibą w Paryżu
 • Opowiadanie „Klucz do przeszłości” (2017) druk w Pamiętniku Literackim tom LV wydanym przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku (2018) cz. II Wyd. I, Stowarzyszenie GPP Ekologia Warszawa.

Wydania w jęz. niemieckim:

 • zbiór 16 bajek prozą pt.” In der Welt der Märchenträume” wydało znane na świecie Wydawnictwo Fischer Verlag we Frankfurcie am Main w roku 2004. W tym samym roku Jolanta Horodecka-Wieczorek znalazła sie w antologii “Collection deutscher Erzähler “( wydawca jw.) wśród międzynarodowego grona niemieckojęzycznych autorów.

Autorka jest członkiem:

 • Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E z siedzibą w Paryżu,
 • Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie,
 • Międzynarodowej Sekcji IBBY
 • Stowarzyszenie Reeko i GPP Ekologia Warszawa /członek honorowy/

Współpracuje też:

 • Światowym Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Polonii,
 • Związkiem Polaków w Chakasji z siedzibą w Abakanie,
 • Stowarzyszeniem Polaków na Litwie i wieloma polonijnymi placówkami na świecie,
 • Stowarzyszeniem Reeko i Grupa Polskich Przedsiębiorców Ekologia w Warszawie /członek honorowy/

Działalność społeczna:

Od 2011 roku Autorka pełni zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego im. Królowej Apostołów w Mławie a od 2014 roku współpracuje z nowo-otwartym w Gdyni Hospicjum Dziecięcym, w którym otworzono Biblioteczkę z twórczością pisarki.

Jolanta Horodecka-Wieczorek odbywa wiele spotkań autorskich w kraju i poza granicami, na których chętnie przekazuje dzieciom takie wartości jak przyjaźń, wzajemna pomoc, miłość do Ojczyzny, ludzi, zwierząt a także za pośrednictwem swych bajkowych postaci poucza dzieci jak w dzisiejszym świecie unikać zagrożeń i przemocy. Pisarka na spotkaniach autorskich z młodzieżą i dorosłymi często łączy tematykę swego dorobku SF z tematyką swojej wielkiej pasji, dotyczącej Kosmosu.

Książki autorki prezentowane są też na wielu Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki, Festiwalach i na Europejskich Forach. Utwory Jolanty Horodeckiej-Wieczorek są też publikowane w antologiach, periodykach, gazetach i różnych innych pismach, także zagranicznych, promujących Polskę i rodzinne miasto autorki - Piotrków Trybunalski.

Na bazie twórczości Jolanty Horodeckiej –Wieczorek powstaje wiele prac maturalnych, magisterskich i doktorskich. Autorka pisze recenzje i bajki okolicznościowe oraz teksty reklamowe. Obecnie skupia się też na wydawaniu i pisaniu wierszy oraz biografii Wielkich Polaków jak F. Chopin, T. Kościuszko, czy Józef Piłsudski. Pisarka pisze też bajki edukacyjno-ekologiczne, które służą jako materiały dydaktyczne.

Wszystkie bajki i baśnie Jolanty Horodeckiej-Wieczorek opatrzone emblematem „Bez przemocy” posiadają głęboko humanistyczne przesłanie, wyrażone w formie morałów. Wiele bajek jest inscenizowanych w szkołach i przedszkolach, a wychowawcy używają ich jako materiału dydaktycznego do nauczania j. polskiego nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

Autorka jak może pomaga dzieciom biednym, chorym i pokrzywdzonym przez los. Działa też na rzecz bezdomnych zwierząt i często na spotkaniach autorskich przekazuje dzieciom wiedze jak pomagać sobie wzajemnie oraz jak szanować przyrodę i jak pomagać bezdomnym zwierzętom. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej autorki: www. jhw.com.pl